For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Regulamin serwisu Streetraven.pl

obowiązujący od dnia 28.08.2018 roku.

 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Streetraven.pl, którego właścicielem jest  Lexelim Tax & Office Sp. z o.o. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. NIP 7010615161, REGON 365432975. 
  2. 1.2.Regulamin w sposób szczególny określa zasady korzystania z usług:
   1. rejestracji w serwisie,
   2. publikowania ogłoszeń,
   3. promowania zamieszczonych ogłoszeń,
   4. podbijania zamieszczonych ogłoszeń,
   5. korzystania z czatu i wiadomości prywatnych między użytkownikami,
   6. dokonywania płatności za usługi w serwisie.
 1. Definicje
  1. Streetraven / Serwis – strona internetowa, której dotyczy niniejszy Regulamin, dostępna pod adresem www.streetraven.pl, której właściciel jest wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. 
  2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług Streetraven za pomocą Serwisu.
  3. Usługa – świadczenie oferowane przez Streetraven, które polega na wykonaniu określonej czynności na rzecz Użytkownika 
  4. Ogłoszenie – treść zamieszczana przez Użytkownika w Serwisie, wzbogacona o zdjęcia i dane kontaktowe, która umożliwia ogłoszenie chęci sprzedaży danego towaru przez Użytkownika.
  5. Konto – mały wycinek Serwisu, dostępny dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik dodaje i zarządza Ogłoszeniami. Konto tworzone jest w czasie procesu rejestracji opisanego dokładniej w pkt 5.1 niniejszego Regulaminu.
  6. Regulamin – niniejszy dokument opisujący prawa i obowiązki Serwisu i Użytkowników.
 2. Zmiana regulaminu
  1. Streetraven zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku braku zgody z którymkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i usunięcia swojego Konta.
 3. Ogólne zasady korzystania z serwisu
  1. Streetraven to Serwis umożliwiający: publikowanie Ogłoszeń dotyczących chęci sprzedaży mebli, odpowiadanie na ogłoszenia przez osoby zainteresowane kupnem mebli.
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  3. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest darmowe.
 4. Rodzaje i zakres świadczenia usług
  1. 5.1.Rejestracja w serwisie
   1. 5.1.1.Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
   2. 5.1.2.Rejestracja w Serwisie wymaga przeczytania i akceptacji niniejszego Regulaminu.
   3. 5.1.3.Rejestracja w Serwisie jest wymagana, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
   4. 5.1.4.W celu rejestracji w Serwisie należy podać następujące dane:
    1. 5.1.4.1.aktywny adres mailowy,
    2. 5.1.4.2.telefon kontaktowy.
   5. 5.1.5.Opcjonalnie rejestracji można dokonać poprzez zalogowanie się przez media społecznościowe:
    1. 5.1.5.1.Facebook,
    2. 5.1.5.2.Google+.
   6. 5.1.6.Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń:
    1. 5.1.6.1.o akceptacji niniejszego Regulaminu,
    2. 5.1.6.2.o zgodzie na korzystanie z Serwisu,
    3. 5.1.6.3.o nienaruszaniu praw osób trzecich,
    4. 5.1.6.4.o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy elektronicznej,
    5. 5.1.6.5.o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    6. 5.1.6.6.o wyrażeniu zgody na otrzymywanie komunikatów i wiadomości od administratorów Serwisu.
   7. 5.1.7.Rejestracja na portalu jest dokonywana na czas nieokreślony.
   8. 5.1.8.Streetraven wysyła na adres mailowy użytkownika potwierdzenie dokonania rejestracji.
   9. 5.1.9.Konto na portalu, utworzone po dokonaniu rejestracji, może zostać usunięte przez Użytkownika poprzez zalogowanie się do swojego profilu, a następnie poprzez wejście w edycję profilu i kliknięcie przycisku „usuń konto”.
  2. 5.2.Publikowanie ogłoszeń
   1. 5.2.1.Ogłoszenia mogą być publikowane jedynie przez Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
   2. 5.2.2.Publikować Ogłoszenia mogą jedynie osoby pełnoletnie.
   3. 5.2.3.Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie jest darmowe.
   4. 5.2.4.Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania Ogłoszeń w odpowiedniej kategorii do tego przeznaczonej.
   5. 5.2.5.Użytkownik zobowiązuje się do jasnego i przejrzystego formułowania swojego Ogłoszenia, w szczególności w zakresie publikowania:
    1. 5.2.5.1.tytułu ogłoszenia,
    2. 5.2.5.2.opisu sprzedawanego towaru,
    3. 5.2.5.3.ceny towaru,
    4. 5.2.5.4.zdjęć towaru,
    5. 5.2.5.5.adresu, pod którym dostępny jest towar.
   6. 5.2.6.Ogłoszenie jest zamieszczane w Serwisie bezterminowo lub do momentu, kiedy Użytkownik samodzielnie je usunie.
  3. 5.3.Promowanie ogłoszeń
   1. 5.3.1.Promowanie Ogłoszeń jest dobrowolne i nie jest wymagane.
   2. 5.3.2.Promowanie Ogłoszeń jest możliwe po dokonaniu zapłaty za Usługę.
   3. 5.3.3.Promowanie Ogłoszeń polega na jego umieszczeniu na samej górze listy Ogłoszeń w danej kategorii oraz na stronie głównej. Dodatkowo jest także oznaczane zdjęcie promowanego Ogłoszenia.
   4. 5.3.4.Ogłoszenie jest promowane na okres 7 dni.
   5. 5.3.5.By skorzystać z Usługi promowania Ogłoszeń, konieczne jest wykupienie pakietu, dostępnego w trzech wariantach:
    1. 5.3.5.1.Pakiet Start – uprawniający do promowania 1 Ogłoszenia,
    2. 5.3.5.2.Pakiet Medium – uprawniający do promowania 3 Ogłoszeń,
    3. 5.3.5.3.Pakiet Pro – uprawniający do promowania 6 Ogłoszeń.
   6. 5.3.6.Każdy z pakietów jest ważny przez określoną liczbę dni: 7, 30 i 60 odpowiednio dla pakietu: Start, Medium, Pro.
   7. 5.3.7.Cena pakietu wynosi: 15, 35, 55 złotych odpowiednio dla pakietu: Start, Medium, Pro.
  4. 5.4.Podbijanie ogłoszeń
   1. 5.4.1.Podbijanie Ogłoszeń jest dobrowolne i nie jest wymagane.
   2. 5.4.2.Podbijanie Ogłoszeń jest możliwe po dokonaniu zapłaty za Usługę.
   3. 5.4.3.Podbijanie Ogłoszeń polega na przeniesieniu ich na samą górę listy Ogłoszeń w danej kategorii i na stronie głównej. 
   4. 5.4.4.By skorzystać z usługi podbijania Ogłoszeń, konieczne jest wykupienie pakietu, dostępnego w trzech wariantach:
    1. 5.4.4.1.Pakiet Start – uprawniający do podbicia 1 Ogłoszenia,
    2. 5.4.4.2.Pakiet Medium – uprawniający do podbicia 3 Ogłoszeń,
    3. 5.4.4.3.Pakiet Pro – uprawniający do podbicia 6 Ogłoszeń.
   5. 5.4.5.Każdy z pakietów jest ważny przez określoną liczbę dni: 7, 30 i 60 odpowiednio dla pakietu: Start, Medium, Pro.
   6. 5.4.6.Cena pakietu wynosi: 15, 35, 55 złotych odpowiednio dla pakietu: Start, Medium, Pro.
  5. 5.5.Korzystanie z czatu i wiadomości prywatnych
   1. 5.5.1.Możliwość wysyłania wiadomości prywatnych między Użytkownikami służy wymianie informacji o oferowanych poprzez Serwis towarach i możliwości sfinalizowania transakcji.
   2. 5.5.2.Użytkownik zobowiązuje się w treściach wiadomości prywatnych wysyłanych do innych osób przestrzegać kultury i dobrych obyczajów.
   3. 5.5.3.Użytkownik zobowiązuje się nie łamać przepisów prawa za pomocą słów, w szczególności:
    1. 5.5.3.1.stosować gróźb,
    2. 5.5.3.2.obrażać drugą stronę transakcji i osoby trzecie,
    3. 5.5.3.3.wyłudzać dane osób trzecich.
 5. Płatności za usługi
  1. Za płatne Usługi Serwisu można zapłacić w następujący sposób:
   1. 6.1.1.płatnością PayPal,
   2. 6.1.2.za pomocą karty kredytowej,
   3. 6.1.3.za pomocą karty debetowej.
  2. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, jest zobowiązany do nadesłania wiadomości na adres mailowy kontakt@streetraven.pl z podaniem pełnych danych niezbędnych do wystawienia FV.
  3. Streetraven nie ponosi odpowiedzialności za błędy i opóźnienia w dokonywaniu płatności za pomocą narzędzi i firm zewnętrznych.
 6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. 7.1.Wymagania techniczne
   1. 7.1.1.W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
   2. 7.1.2.Przeglądarka internetowa powinna być zaktualizowana do najnowszej, stabilnej wersji.
   3. 7.1.3.W celu prawidłowego korzystania z Serwisu powinna zostać włączona obsługa ciasteczek (cookies) i obsługa JavaScript.
   4. 7.1.4.Komputer powinien spełniać minimalne wymagania określone przez producenta używanego systemu operacyjnego.
   5. 7.1.5.Urządzenia mobilne powinny spełniać minimalne wymagania określone przez producenta używanego systemu operacyjnego i mobilnej przeglądarki internetowej
  2. 7.2.Rodzaj publikowanych treści przez usługobiorcę
   1. 7.2.1.Zamieszczając treści i zdjęcia, Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie w Serwisie.
   2. 7.2.2.Użytkownik oświadcza, że użyte przez niego w Serwisie treści i zdjęcia nie podlegają ochronie prawem autorskim i nie są własnością osób trzecich.
   3. 7.2.3.Użytkownik oświadcza, że użyte przez niego w Serwisie treści nie łamią przepisów prawa, nie naruszają dobrego imienia osób trzecich, nie stanowią gróźb.
   4. 7.2.4.Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia jedynie aktualnych Ogłoszeń na dzień ich publikacji.
   5. 7.2.5.Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia, jeśli stanie się ono nieaktualne.
   6. 7.2.6.Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia lub modyfikacji Ogłoszenia na prośbę administratora Serwisu.
 7. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług
  1. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy drogą elektroniczną na świadczenie Usług oferowanych przez Serwis.
  2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  3. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik musi dokonać rejestracji w Serwisie i mieć utworzone aktywne Konto, by móc korzystać ze świadczonych przez Streetraven Usług.
  5. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
  6. W celu usunięcia Konta konieczne jest skontaktowanie się z administratorem Serwisu za pomocą wiadomości mailowej: ….. lub listownie na adres….
  7. Jeśli Konto zostało założone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, wszystkie czynności w ramach Konta może wykonywać jej przedstawiciel lub inna osoba ze stosownym pełnomocnictwem.
 8. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą jakości i zakresu wykonanych przez Streetraven Usług.
  2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   1. 9.2.1.imię i nazwisko osoby reklamującej,
   2. 9.2.2.numer Ogłoszenia, jeśli reklamacja dotyczy Ogłoszenia znajdującego się w Serwisie,
   3. 9.2.3.czas, w którym zaistniała sytuacja stanowiąca podstawę reklamacji,
   4. 9.2.4.okoliczności wystąpienia zdarzenia,
   5. 9.2.5.żądanie Użytkownika w związku z zaistniałą sytuacją.
  3. W przypadku podania niepełnych danych, Streetraven zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika o ich uzupełnienie. 
  4. Nie uzupełnienienie niezbędnych danych przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych jest równoznaczne z wycofaniem reklamacji przez Użytkownika. Streetraven ma prawo traktować reklamację jako niebyłą.
  5. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@streetraven.pl lub listownie na adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
  6. Streetraven zobowiązuje się od odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia tym samym kanałem komunikacji, którym reklamacja wpłynęła do Streetraven. 
 9. Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Prywatności
  1. 10.1.Streetraven jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.
  2. 10.2.Streetraven wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do:
   1. 10.2.1.założenia Konta Użytkownika,
   2. 10.2.2.obsługi Konta Użytkownika,
   3. 10.2.3.świadczenia Usług dostępnych w Serwisie,
   4. 10.2.4.w celach marketingowych,
   5. 10.2.5.w celach statystycznych.
  3. 10.3.Warunki i sposoby przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności i naruszenia regulaminu
  1. 11.1.Streetraven nie pośredniczy w żaden sposób między Użytkownikami dokonującymi transakcji. Portal nie może zapewnić, że wszyscy Użytkownicy działają w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tytułu działań Użytkowników w złej wierze.
  2. 11.2.Streetraven nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie obu lub jednej ze stron transakcji.
  3. 11.3.Streetraven nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, w tym w szczególności:
   1. 11.3.1.okresy niedostępności wywołane przez czasowe prace konserwacyjne,
   2. 11.3.2.okresy niedostępności wywołane przez czasowe awarie Serwisu,
   3. 11.3.3.nieprawidłowe działanie jakiejkolwiek Usługi wymienionej w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
  4. 11.4.Streetraven nie będzie angażował się w żaden sposób w spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu. Użytkownicy, którzy doznali strat na skutek działania innych Użytkowników, mogą wystąpić na drogę sądową, bez angażowania Serwisu w jakikolwiek działania prawne.
  5. 11.5.Streetraven może być używany do zamieszczania Ogłoszeń tylko zgodnych z prawem polskim.
  6. 11.6.Streetraven nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści i zdjęcia, które łamią prawo autorskie, naruszają przepisy lub dobre imię osób trzecich.
  7. 11.7.Streetraven nie ponosi odpowiedzialności za legalność sprzedawanych za jego pośrednictwem towarów.
  8. 11.8.Streetraven zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które w jakikolwiek sposób łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.
  9. 11.9.Streetraven zastrzega sobie prawo do usuwania opublikowanych przez Użytkowników treści bez podania przyczyny swoich działań.
  10. 11.10.Streetraven zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, który w rażący sposób łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  11. 11.11.Streetraven zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich służb ścigania, jeśli wystąpiły jakiekolwiek przesłanki mówiące o tym, że sprzedawany towar jest nielegalny lub pochodzi z działalności przestępczej.
 11. Postanowienia końcowe
  1. 12.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania dokumentu.
  2. 12.2.Prawem właściwym dla całości niniejszego dokumentu jest prawo polskie.
  3. 12.3.W przypadku zagadnień nieopisanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.